Vi menar allvar med vårt miljöarbete

För oss är det en självklarhet att aktivt lyfta fram miljöbevarande åtgärder, nya tekniker och nya material som medför förbättringar för miljön. Vi hushållar med råvaror, energi och kemiska produkter. Vi källsorterar vårt avfall, så att papper, trä, metall och så vidare skiljs åt för en miljöanpassad återvinning.

Vår inställning är att varje åtgärd som bidrar till att förbättra miljön är värd att genomföra. Därför är vi också noga med att påverka våra leverantörer för att undvika miljöfarliga processer som belastar miljön negativt. De leverantörer vi anlitar tar t ex allt trä från skogar som återplanteras. De strävar efter att minimera eller helt eliminera användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser. Med dessa krav ska det sortiment vi presenterar bidra till en bättre miljö för både människor och natur.

När det gäller transporter väljer vi det alternativ som har minst miljöpåverkan. Därför väljer vi transporter med tåg när så är möjligt. Annars använder vi miljögodkända, moderna fordon för olika transporter. Våra leveranser sker dessutom i emballage som kan återvinnas.

Vårt miljöintresse och vår bevakning av vad som händer på marknaden gör att vi ständigt utvecklar vår miljömedvetenhet och ställer nya krav på det sortiment och de leverantörer vi representerar. Vi ser det också som en självklarhet att våra medarbetare uppdaterades om miljövänliga alternativ och motiverade att använda de mest miljövänliga material, transporter och tillverkningsmetoder som finns tillgängliga.
 När det gäller vårt miljöarbete är vi också intresserade av synpunkter från våra uppdragsgivare och konsumenter, synpunkter som kan ligga till grund för förändringar och utveckling av möbler, inredningar och miljöer.