Vi tar ansvaret från arkitektritning
till färdigt projekt

Gordons är inte bara specialister på att designa, tillverka och montera inredningar till butiker och kontor, utan också på att bygga offentliga miljöer som lounger, väntrum och terminaler. Och vi ser alltid till att allt det praktiska fungerar hela vägen. Därför tar vi gärna totalansvaret för hela projektet. Vår erfarenhet säger nämligen, att arbetet både går fortare och blir bättre om det är en som har ansvaret för helheten. Som er partner ser vi till att förverkliga era idéer och intentioner samtidigt som vi ser till att de fungerar i den praktiska vardagen. 

Gordons tar hand om all upphandling, men vi tar också ansvaret att bli era kostnads- och produktionskonsulter. Vi leder bygget och ser till att projektet blir utfört på rätt sätt, av rätt yrkesmänniskor och inom utsatt tid. Eftersom vi gärna tar har hand om hela projektet, så tar vi självklart även ansvaret för kostnadsuppföljning och utvärdering, där kunden hela tiden har full insyn. Kort sagt: Vi fungerar som er förlängda arm.

Klicka här om du vill läsa mer om vilka uppdrag vi utför.