Leverans & Montering

Eftersom vi har regelbunden kontakt med våra leverantörer har vi också full kontroll på vilka leveranstider som gäller. Allt material samlevereras från vårt logistikcenter för att säkerställa att rätt saker levereras i rätt tid under projektets gång. Ett inrednings- projekts största problem är leveransförseningar, skador på gods, ont om utrymme på plats och att mycket tid går åt för leverans- bevakning. I ett projekt kan det finnas upp till 40 leverantörer, men genom att använda vårt system med samleveranser kan det i stället bara bli tre leveranser att hålla reda på.

Våra montörer har dessutom varit med förr, är noggranna och vet vikten av att allt monteras rätt från början. De har också erfaren- het av att göra sitt jobb samtidigt som den ordinarie verksamheten är igång.