Vi utvärderar tillsammans

När uppdraget är klart gör vi en gemensam utvärdering, där vi, kunden, leverantörer och arkitekt medverkar. Det finns alltid saker man kan lära sig av ett projekt när det är slutfört och som man kan ha stor nytta av nästa gång det är dags. Om vi har hela ansvaret har ni också bara en motpart att diskutera med. Det både förenklar och skyndar på arbetet.