Projektledning

Vi ser till att allt det praktiska fungerar hela vägen. Därför projektleder vi gärna hela jobbet. Vår erfarenhet säger nämligen, att arbetet både går fortare och blir bättre gjort om det är en som har ansvaret för helheten. Gordons lotsar med andra ord projektet hela vägen från idé till invigning. Vi leder arbetet och ser till att alla delar i projektet blir utfört på rätt sätt, av rätt yrkesmän och i rätt tid.