Produktion & Logistikcenter

Vi har investerat i en egen fabrik på 9 300 m2, som fungerar som vårt produktions- och logistikcenter. Fabriken är en viktig del för att kunna säkerställa kvalitet och leveranstider till våra kunder. Vi monterar och samlar ihop allt material, som ingår i projektet, för att på så sätt kunna ha full kontroll på leveranser, men också kunna minimera antalet leveranser.

På vår fabrik har vi också samlat kompetens i form av konstruktörer, maskinsnickare, finsnickare, lackerare, smeder och logistikpersonal. Alla med lång och väldokumenterad yrkeserfarenhet.