Konceptutveckling

Tillsammans med våra uppdragsgivare börjar vi alltid med en grundlig genomgång av projektets krav och komplexitet för att därefter fortsätta med att skissa och välja material. Efter hand som projektet fortgår har vi regelbundet avstämningsmöten där allt dokumenteras för att vi på så sätt tillsammans ska kunna komma fram till konceptets slutgiltiga utförande.

När det gäller kedjeprojekt är det möjligt för kunden att delta interaktivt genom vårt dataprogram Gordons IKU, Interaktiv konceptutveckling. Det fungerar så här. Vår arkitekt sitter vid sin dator med alla ritningar, animationer och dokumentationer och du som kund kan enkelt logga in på arkitektens skärm från din dator. Tillsammans kan ni granska och revidera underlagen i realtid utan att du behöver lämna kontoret.

När konceptet är färdigt, skapas ett konceptbibliotek som ligger till grund för olika alternativ till lokallayouter med automatiskt genererande specifikationer.